W dniu 13 listopada 2023 roku rozpoczął prace Sejm X kadencji. Obrady otworzył Marszałek Senior Pan Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie odbyły się wybory Marszałka Sejmu oraz Prezydium Sejmu. W wyniku głosowania Marszałkiem Sejmu został wybrany Pan Szymon Hołownia z Polski 2050 – Trzecia Droga, który będzie sprawował tę funkcję przez 2 lata, czyli połowę obecnej kadencji Sejmu. Przez kolejne 2 lata, czyli drugą połowę kadencji Marszałkiem Sejmu będzie Pan Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Wicemarszałkami Sejmu zostali wybrani: Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy, Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Stanowisko Wicemarszałka przypadające Prawu i Sprawiedliwości nie zostało obsadzone.

460 nowo wybranych Posłów X kadencji utworzyło 5 Klubów Parlamentarnych, 1 Klub Poselski i 1 Koło Poselskie. Skład liczebny tych gremiów prezentujemy poniżej.

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 listopada 2023 roku wybrano składy osobowe Komisji Sejmowych, które następnie ukonstytuowały swoje Prezydia. Przewodniczącym Komisji Infrastruktury został Pan Poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050 – Trzecia Droga. Pełny skład Komisji prezentujemy tutaj. Jest to kluczowa Komisja Sejmowa z punktu widzenia Przedsiębiorców SKP bowiem w trakcie jej prac rozstrzygają się kluczowe kwestie ustawowe, dotyczące systemu badań technicznych pojazdów i warunków prowadzenia tej działalności.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji rozłożone jest na wiele dni i ma się zakończyć dopiero z chwilą powołania nowego rządu. Będzie to prawdopodobnie dopiero między 11 a 13 grudnia 2023 roku. Na liście kandydatów do objęcia interesującego nas Ministerstwa Infrastruktury aktualnie wymieniany jest Pan Dariusz Klimczak – Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzeciej Drogi. Jak będzie w rzeczywistości i kto obejmie stanowisko Sekretarza Stanu nadzorującego Transport Drogowy w tym ministerstwie przekonamy się zapewne jeszcze w tym roku. Jest to o tyle ważne, że nie rozwiązane problemy środowiska SKP, podobnie jak całej branży transportowej nabrzmiewają i czekają na pilne decyzje. Oby stało się to jak najszybciej!

Źródło: sejm.gov.pl; informacja własna.