W dniu 11  grudnia 2023 roku, w kolejnym dniu I posiedzenia Sejmu X kadencji, w drugim kroku konstytucyjnym Posłowie wybrali w głosowaniu Prezesa Rady Ministrów –  Pana Donalda Tuska. Następnego dnia, tj. 12 grudnia Premier wygłosił expose i zaproponował skład Rady Ministrów. Wieczorem tego samego dnia tak wyłoniona Rada Ministrów uzyskała wotum zaufania wyrażone przez większość sejmową i w ten sposób powstał nowy rząd po wyborach w dniu 15 października 2023 roku złożony z polityków – jak to się określa – „Koalicji 15 Października”.

Oto pełny skład nowego rządu Donalda Tuska po zaprzysiężeniu przez Prezydenta wg. kolejności alfabetycznej:

 1. Donald Tusk (KO) – premier.
 2. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) – wicepremier, minister obrony narodowej.
 3. Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) – wicepremier, minister cyfryzacji.
 4. Maciej Berek (bezpartyjny), urząd ministra – członek Rady Ministrów.
 5. Adam Bodnar (bezpartyjny) – minister sprawiedliwości.
 6. Agnieszka Buczyńska (Polska 2050) – minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 7. Borys Budka (KO) – minister aktywów państwowych.
 8. Marzena Czarnecka (bezpartyjna) – minister przemysłu.
 9. Andrzej Domański (KO) – minister finansów.
 10. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) – minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 11. Jan Grabiec (KO), minister-członek Rady Ministrów.
 12. Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) – minister klimatu i środowiska.
 13. Krzysztof Hetman (PSL) – minister rozwoju i technologii.
 14. Marcin Kierwiński (KO) – minister spraw wewnętrznych i administracji.
 15. Dariusz Klimczak (PSL) – minister infrastruktury.
 16. Katarzyna Kotula (Nowa Lewica) – minister do spraw równości.
 17. Izabela Leszczyna (KO) – minister zdrowia.
 18. Sławomir Nitras (KO) – minister sportu i turystyki.
 19. Barbara Nowacka (KO) – minister edukacji.
 20. Marzena Okła-Drewnowicz (KO) – minister do spraw polityki senioralnej.
 21. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) – minister funduszy i polityki regionalnej.
 22. Czesław Siekierski (PSL) – minister rolnictwa i rozwoju wsi.
 23. Tomasz Siemoniak (KO) – minister, członek Rady Ministrów.
 24. Bartłomiej Sienkiewicz (KO) – minister kultury i dziedzictwa narodowego.
 25. Radosław Sikorski (KO) – minister spraw zagranicznych.
 26. Adam Szłapka (KO) – minister do spraw Unii Europejskiej.
 27. Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) – minister nauki.

W dniu 13 grudnia 2023 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ślubowanie od Premiera i Rady Ministrów, dla której był to pierwszy pracowity dzień. Teraz Państwa Ministrów czeka ogrom pracy i realizacja zobowiązań wyborczych.

Ministrem Infrastruktury został Pan Poseł Dariusz Klimczak z PSL – Trzecia Droga. Do chwili publikacji tej informacji stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury objął Pan Poseł Arkadiusz Marchewka z KO, który ma w Ministerstwie Infrastruktury odpowiadać za gospodarkę morską, gospodarkę wodną i żeglugę śródlądową. Nadal czekamy na nominację Sekretarza Stanu odpowiedzialnego za Transport Drogowy, któremu będzie podlegać także system badań technicznych pojazdów. Opłaty za badania techniczne nadal czekają na aktualizację!

Źródło: informacja własna, sejm.gov.pl, gov.pl.