Jeszcze jeden kłopot.

Jeszcze jeden kłopot.

       W dniu 16 czerwca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw 1), 2), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 28.08.2023, pod poz. 1720. Przyjęta...
Stanowisko ZPSKP.

Stanowisko ZPSKP.

Szanowni Państwo! System badań technicznych pojazdów w Polsce wymaga podjęcia pilnych działań! Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w art. 81, ust. 1 nakładają na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego....
Nowy Wiceminister Infrastruktury.

Nowy Wiceminister Infrastruktury.

Paweł Gancarz powołany na stanowisko wiceministra infrastruktury. Prezes Rady Ministrów, z dniem 20 grudnia 2023 r., powołał Pawła Gancarza na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Paweł Gancarz powołany...
Mamy nowy rząd.

Mamy nowy rząd.

W dniu 11  grudnia 2023 roku, w kolejnym dniu I posiedzenia Sejmu X kadencji, w drugim kroku konstytucyjnym Posłowie wybrali w głosowaniu Prezesa Rady Ministrów –  Pana Donalda Tuska. Następnego dnia, tj. 12 grudnia Premier...
Jeszcze jeden kłopot.

Sejm X kadencji – pracuje.

W dniu 13 listopada 2023 roku rozpoczął prace Sejm X kadencji. Obrady otworzył Marszałek Senior Pan Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie odbyły się wybory Marszałka Sejmu oraz Prezydium Sejmu. W wyniku głosowania...
Polska wybrała.

Polska wybrała.

Szanowni Państwo W dniu 15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu RP. Wybrano 460 Posłów oraz 100 Senatorów. W wyborach do Sejmu poszczególne ugrupowania uzyskały następujące ilości głosów: Natomiast...