Szanowni Państwo

W dniu 23 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów poświęcone omówieniu bieżącej działalności Związku, a także sprawom organizacyjnym i głównym działaniom, które zdominowały początek bieżącego roku. Prezes Zarządu poinformował o zakończeniu działań organizacyjnych Związku, a także o stanie prac nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – projekt UC48, oraz działaniom Związku w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów, nie zmienianych od ponad 17 lat. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów podjęło również decyzję o przystąpieniu do Konfederacji LEWIATAN w celu wzmocnienia głosu Przedsiębiorców SKP w kluczowych dla nich obecnie sprawach, tj.: waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów oraz zawężenia zakresu projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym – UC48 wyłącznie do elementów zawartych w Dyrektywie 2014/45/UE niezbędnych do jej implementacji do polskiego systemu prawnego, bez naruszania zasady „UE+0”. W obu tych kwestiach odbyło się w dniu 16 marca br. spotkanie z Panem Rafałem Weberem – Wiceministrem Infrastruktury oraz Panią Renatą Rychter – Dyrektor DTD w MI zorganizowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pana Adama Abramowicza z inicjatywy Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów. Po spotkaniu otrzymaliśmy z rąk Wiceministra Rafała Webera pismo, którego treść jest nieco inna od dotychczasowej korespondencji i daje pewne nadzieje na bardziej konstruktywne traktowanie spraw Przedsiębiorców SKP. Być może jest to zasługa nowej Pani Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Pani Renaty Rychter, która wniosła po latach świeżość do DTD, ale jak będzie naprawdę czas wkrótce pokaże.

Decyzją Zarządu Konfederacji Pracodawców LEWIATAN z dnia 29 marca 2022 roku Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów stał się Członkiem tej liczącej ponad 100 lat tradycji organizacji Pracodawców. Mamy nadzieję na dobrą współpracę i skuteczne oddziaływanie w sprawach Pracodawców –  Przedsiębiorców SKP. Więcej na ten temat już wkrótce.

Źródło: informacja własna.

02/04/2022