Warszawa, dnia 3 kwietnia 2023 roku

 ZPSKP/KZ/01/04/2023

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów RP

Aleje Ujazdowskie 1/3

00-001 Warszawa

dotyczy: trudnej sytuacji ekonomicznej stacji kontroli pojazdów.

          Szanowny Panie Premierze

       W imieniu Przedsiębiorców i Pracodawców stacji kontroli pojazdów (SKP), prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów, zrzeszonych w Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, a także Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą i gorącym apelem o poważne potraktowanie problemów polskich stacji kontroli pojazdów, które funkcjonują na skraju upadłości i walczą o przetrwanie na rynku.

A P E L U J E M Y

do Pana Premiera, a także podległych Panu: ministerstw infrastruktury, finansów oraz rozwoju i technologii o podjęcie niezwłocznych interwencji w sprawie warunków ekonomicznych funkcjonowania (egzystowania) Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (SKP). czytaj dalej

Żródło: informacja własna.