Szanowni Państwo Posłowie,

Członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury

oraz Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu – druk 2540

16 września 2022 roku rozpoczęło się procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 2540. W imieniu Pracodawców i Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zwracaliśmy się do Państwa Posłów wielokrotnie z prośbą o usunięcie z projektu 2540 wszystkich nadmiarowych regulacji, które nie wynikają z Dyrektywy 2014/45/UE, a których przyjęcie w ustawie oznaczać będzie nowe obciążenia dla budżetu państwa, który jest obciążony już i tak wieloma wydatkami, a dla Przedsiębiorców będzie to skutkowało kolejnymi kosztami, dezorganizacją i pogorszeniem ich już i tak dramatycznej sytuacji finansowej.

Czy zatem przez ostatnie ponad pół roku wydarzyło się coś, co skłania rząd i większość sejmową do ponownego powrotu do tych projektowanych regulacji?

Ależ tak! Inflacja zaszalała przez te 9 miesięcy na tyle dotkliwie, że upadły kolejne firmy zajmujące się badaniami technicznymi. Wiele stacji kontroli pojazdów zamyka swoją działalność lub planuje to zrobić pod koniec roku, kiedy będą znane wyniki wyborów parlamentarnych. Koszty działalności wzrosły diametralnie i nadal rosną w zatrważającym tempie (płace, ZUS)! A stacje kontroli pojazdów pracują na cenach z 2004 roku. Pętla kosztów zaciska się na szyjach Przedsiębiorców i każe zadawać pytanie, dokąd to wszystko zmierza, jak długo trzeba czekać na reakcję rządu? Wiele wystąpień przedstawicieli organizacji działających w środowisku SKP pozostaje bez echa. Podobnie jak coraz częstsze protesty i strajki w tej tak ważnej branży! I w tej sytuacji pojawia się ponownie projekt 2540, gdzie lekką ręką planuje się wydanie kwoty 250 milionów złotych by utworzyć i utrzymać armię urzędników TDT, którzy mają dokonać reszty dzieła zniszczenia! Czy ktoś to jeszcze rozumie? To taka ma być ta polityka przyjazna Przedsiębiorcom?

Trzeba więc z całą mocą powtórzyć: szalejąca inflacja i ogromny wzrost kosztów działalności SKP (płace, ZUS, energia, podatki, opłaty, itd.) z jednej strony, a równocześnie nie aktualizowane od blisko 19 lat urzędowe opłaty za badania techniczne pojazdów, spychają Przedsiębiorców SKP do krawędzi bankructwa! To wynik zaniechań ostatnich lat, który pokazuje brak zrozumienia problemów środowiska SKP. W sytuacji wojny u granic, deficytu budżetowego i niespotykanych wydatków (także wyborczych) rząd proponuje doskonałe zabezpieczenie jednej z dwóch swoich jednostek dozorowych wprowadzając bezsensowne i zbędne reformy, których nie wymaga Dyrektywa UE. Jeszcze raz apelujemy do Państwa Posłów – nie przykładajcie do tego ręki! Szczegóły w załączonym piśmie.

P.S. W dniu 6 maja 2023 roku odwołano posiedzenia Podkomisji i Komisji Infrastruktury w sprawie projektu 2540. Projekt nie będzie już procedowany. Dzień wcześniej, czyli 5 lipca br. wystosowaliśmy jeszcze jedno pismo w sprawie tego projektu do Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ministra odpowiedzialnego w rządzie za legislację Łukasza Schreibera oraz Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Posła Pawła Olszewskiego, a także wszystkich Członków Komisji Infrastruktury. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj.

              Z poważaniem

             Prezes Zarządu

           Kazimierz Zbylut

Źródło: informacja własna