Szanowni Państwo,

W dniu 7 września 2022 roku odbyło się Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Rada podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę Nr 112 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców Stacji Kontroli Pojazdów oraz zakresu projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  • Uchwałę Nr 113 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie projektu ustawy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk 2476).
  • Uchwałę Nr 114 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia taryfowej ochrony odbiorców gazu.
  • Uchwałę Nr 115 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449) (dalej: projekt ustawy lub nowelizacja Megaustawy). 

To co nas – środowisko stacji kontroli pojazdów interesuje najbardziej – mimo iż wszystkie uchwały są ważne – to Uchwała Nr 112 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Uchwała Rady Dialogu Społecznego jest wynikiem naszych zabiegów, a także intensywnych starań naszych Partnerów – organizacji Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy ze zrozumieniem przyjęli nasze argumenty oraz informacje o trudnej sytuacji środowiska stacji kontroli pojazdów, nękanego wysoką inflacją, dramatycznie rosnącymi kosztami działalności, a równocześnie brakiem zrozumienia tych problemów ze strony rządu, a w szczególności Ministerstwa Infrastruktury. Uchwała Nr 112 Rady Dialogu Społecznego jest jednym z efektów naszych starań o poprawę sytuacji Przedsiębiorców SKP. O tym, że branża SKP zmierza w kierunku upadłości poinformowani zostali w ostatnich dniach Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W dwóch kluczowych dla środowiska stacji kontroli pojazdów kwestiach, którymi są korekta opłat za badania techniczne pojazdów oraz zmiana zakresu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, zawarta w druku 2540 prowadzimy nieustannie intensywne działania. Będziemy Państwa informować o postępach w tych kwestiach.

Źródło: https://www.cpsdialog.gov.pl; informacja własna.