Szanowni Państwo

Na początku 2022 roku pragniemy Państwa powitać w imieniu Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów na naszej stronie internetowej. Jesteśmy nową organizacją zrzeszającą Przedsiębiorców – Pracodawców, działających w branży stacji kontroli pojazdów. Mimo iż organizacja rozpoczęła działalność wraz z początkiem tego roku to nasi Przedsiębiorcy prowadzą tą działalność o wielu lat i mają ogromne doświadczenie, związane z systemem badań technicznych pojazdów.

Naszym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych w Związku członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, a w szczególności tworzenie warunków organizacyjno – prawnych, sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.

Ranga oraz ilość problemów jakie nagromadziły się w ostatnich latach wokół Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów, przeprowadzających badania techniczne pojazdów determinuje nas do podejmowania działań w zakresie racjonalnych i uczciwych rozwiązań prawnych sprzyjających funkcjonowaniu Przedsiębiorców SKP, którzy są także Pracodawcami dla wielu tysięcy pracowników personelu diagnostycznego, bez których funkcjonowanie systemu badań technicznych nie byłoby możliwe.

Mamy nadzieję, że te właśnie cele skupią w naszej organizacji wielu Przedsiębiorców SKP i obudzą w nich wolę podejmowania nowych działań we wspólnym interesie całego środowiska z nadzieją na lepsze finansowe i organizacyjne warunki prowadzenia tej ważnej działalności.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów!

10/01/2022