WŁADZE

Organami Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów są:

• Walne Zgromadzenie,
• Rada Związku,
• Zarząd Związku

• – Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.
• – Rada Związku jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo – doradczym Związku.
• – Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku i reprezentuje go na zewnątrz.

Skład Rady Związku Pracodawców SKP – I kadencja:

Henryk Uluszczak – Przewodniczący Rady ZPSKP.
Marek Jaskulski – Wiceprzewodniczący Rady ZPSKP.
Marek Tymiński – Sekretarz Rady ZPSKP.

Skład Zarządu Związku Pracodawców SKP – I kadencja:

Kazimierz Zbylut – Prezes Zarządu ZPSKP.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów!